Bài học cho trẻ em

Tất cả giáo viên của chúng tôi đều là những người nói tiếng Anh chuyên nghiệp, có học thức.

  • Trẻ em có thể tham gia bất cứ lúc nào từ 3-12 tuổi ..
  • Tất cả trẻ em sẽ nhận được bài kiểm tra đánh giá tiếng Anh miễn phí.
  • Con của bạn sẽ học hỏi từ một giáo viên tiếng Anh bản địa giàu kinh nghiệm.
  • Chọn bài học 25 phút hoặc 45 phút cho khóa học của con bạn.
  • Cho con bạn một cơ hội để cải thiện triển vọng cuộc sống của trẻ.
  • Tất cả các tài liệu khóa học là tài nguyên đoạt giải thưởng.
  • Một nền tảng thú vị, tương tác và cá nhân cho trẻ em thưởng thức.
  • Instagram Social Icon
  • Wix Facebook page
  • Twitter Classic
#leadinglanguages
Policies 
Schools and nurseries

© 2019 Leading Languages is a registered trademark ®  Please note that all lessons, music, songs and images are copyright and trademark protected. Their use is prohibited without prior permission or licence which is supplied by Leading Languages.